Projektna dokumentacija


 

Postojeća situacija
Izvedbena situacija
POSTOJEĆA SITUACIJA
IZVEDBENA SITUACIJA
   
Visinske kote
Slivne plohe
VISINSKE KOTE
SLIVNE PLOHE
   
Podzemne instalacije
Opločenja
PODZEMNE INSTALACIJE

OPLOČENJA

   
Građevinska situacija 1
Građevinska situacija 2

GRAĐEVINSKA SITUACIJA 1

GRAĐEVINSKA SITUACIJA 2
   
Detalj ulazne rampe
Detalj slivnika
DETALJ ULAZNE RAMPE
DETALJ SLIVNIKA
   
Specifikacija materijala
SPECIFIKACIJA MATERIJALA
 
 KULTURA PROSTORA, tel. ++385 (0)1 3791 640, 098 319 973, hompage: http://free-zg.htnet.hr/kultura_prostora

Prilagođeno za IE 6.0 800x600