Kontakt


ZA SVE DODATNE INFORMACIJE O NAŠIM USLUGAMA MOŽETE NAM SE OBRATITI NA JEDAN OD SLIJEDEĆIH NAČINA:
POŠTOM ILI OSOBNO:
Miho Glavinić
Matije Divkovića 1
HR-10090 Zagreb
TELEFONOM ILI TELEFAXOM:
Tel./fax: (01) 3791 640
Mobitel: (098) 319 973
PUTEM INTERNETA :
ELEKTRONSKU POŠTU MOŽETE POSLATI NA ADRESU kultura.prostora@hi.htnet.hr
PUTEM SLIJEDEĆEG OBRAZCA:
ime:*
prezime:*
e-mail:*
adresa:*
tel./fax:*
Vaša poruka:*


KULTURA PROSTORA, tel. ++385 (0)1 3791 640, 098 319 973, hompage: http://free-zg.htnet.hr/kultura_prostora

Prilagođeno za IE 6.0 800x600