Naša djelatnost


 

I

  • PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVU - NISKOGRADNJI
  • IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU - NISKOGRADNJI


1. PRISTUPNI PRILAZI OBJEKTIMA
2. PJEŠAČKE STAZE I NOGOSTUPI
3. OPLOČENJA URBANIH PROSTORA
4. ZATVARANJE GRANICA POSJEDA - OGRADE, ZIDOVI
5. URBANI REKREACIONI PROSTORI - BAZENI, DJEČJA IGRALIŠTA, SPORTSKI TERENI
6. VODENI VRTOVI, FONTANE.
7. PRENAMJENA ZAPUŠTENIH PROSTORA UZ OBJEKTE
8. URBANA OPREMA EKSTERIJERA
9. INFRASTRUKTURA URBANIH PROSTORA - KANALIZACIJA, VODOVOD, PLINOVOD
10. ODVODNI REGULACINI SISTEMI - KANALI, RIGOLI, VODOTOCI, ...
11. SANACIJEII

  • PROJEKTIRANJE I NADZOR U HORTIKULTURI
  • IZVOĐENJE HORTIKULTURNIH RADOVA


1. VRTOVI
2. KAMENJARE, PERGOLE, SJENICE, VRTNE RASVJETE
3. ZAPUŠTENI VRTOVI
4. DEKORACIJE
5. ZELENE BILJNE OGRADE - ŽIVICE
6. RASVJETA OKOLIŠA
7. SANACIJE

Kako poslujemo


  • UVID U STANJE TERENA - KONZULTACIJE

SA OBRADOM VAŠIH ŽELJA I RASPOLOŽIVIH NOVČANIH IZDVAJANJA VRŠIMO SKICIRANJE TERENA, FOTOGRAFIRANJE, TE IZRADU POTREBNIH ANALIZA - SITUACIJE IZVOĐENJA

  • PROJEKTIRANJE

NA OSNOVU SITUACIJE TERENA IZVODIMO PROJEKTNU DOKUMENTACIJU SA IZRADOM 3D DIMENZIJA PROJEKTA

Presjek fontane 1
Presjek fontane 2
PRESJEK FONTANE 1
PRESJEK FONTANE 2
   
Situacija hortikulture
Građevinska situacija
SITUACIJA HORTIKULTURE
GRAĐEVINSKA SITUACIJA
   
Situacija fontane
Tlocrt fontane
SITUACIJA FONTANE

TLOCRT FONTANE

   
Presjek fontane

PRESJEK FONTANE

 

  • PROJEKTIRANJE VIKEND KUĆA
Situacija - pogled
Situacija - tlocrt 1
SITUACIJA OBJEKTA - POGLED
SITUACIJA OBJEKTA - TLOCRT PRIZEMLJA 1
   
Situacija - tlocrt 2
Situacija hortikulture
SITUACIJA OBJEKTA - TLOCRT PRIZEMLJA 2
SITUACIJA HORTIKULTURE
   

  • PROJEKT ZELENOG VRTA
Građevinski projekt
El. projekt i projekt vodovoda
GRAĐEVINSKI PROJEKT VRTA

ELEKTRO PROJEKT I PROJEKT VODOVODA

   
Detalji izvedbe
Situacija hortikulture
DETALJI IZVEDBE
SITUACIJA HORTIKULTURE
  • IZVEDBENI PROJEKT

PO PRIHVAĆANJU PROJEKTA I PONUDBENOG TROŠKOVNIKA SLIJEDI PRIHVAĆANJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA, S JASNO NAZNAČENIM ROKOM DOVRŠENJA, TE GARANCIJOM NA RADOVE OD GODINU DANA

RADOVE IZVODIMO PO PRINCIPU SLIJEDA, A SVE PREMA TROŠKOVNIKU RADOVA (PRIMJER KOMPLETA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE)


Uz poštovanje i daljnju suradnju, ostajemo

"KUTURA PROSTORA" Miho Glavinić, dipl.inž.KULTURA PROSTORA, tel. ++385 (0)1 3791 640, 098 319 973, hompage: http://free-zg.htnet.hr/kultura_prostora

Prilagođeno za IE 6.0 800x600