Dnevnik Koprivničkog planinarskog puta može se nabaviti u uredu društva u vremenu održavanja sastanaka. Također se može naručiti kod g. Ivana Kušek na tel.: 048/624-709; mob.: 091/2510-571. Cijena jednog primjerka je 20 kuna.

*osim uobičajenih mjesta namijenjih za otiske žigova na kontrolnim točkama, iz dnevnika možete saznati i o povijesti grada Koprivnice i značajnijim izletničkim mjestima u okolici.

HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "BILO" KOPRIVNICA
Koprivnički planinarski put

KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT

 

Općenito o KPP-u
Kretanje KPP-om
Prilazi ka Stankovom vrhu
Prometne veze

 

 

Karta KPP-a (1:100 000) jpg.; Mb

Skica KPP-a


 

 

 

 

 

 


 

 

Koprivnički planinarski put (u daljnjem tekstu KPP) uspostavilo je Hrvatsko planinarsko društvo "Bilo" Koprivnica 7.11.1976. sa namjenom i svrhom da među planinarima, planinarskim transverzalcima, turistima, i ostalima ljubiteljima prirode što više širi zanimanje za posjete koprivničkom dijelu obronaka Kalnika i Bilogore. KPP započinje na posljednjim sjeveroistočnim padinama Kalnika, kod planinarske kuće"Rudi Jurić" (KT-1) koje se nalzi na visinskoj točki 295m, a završava u bivšem rudarskom naselju Glogovac, odnosno u obrnutom smjeru, te tako povezuje kalnički s bilogorskim krajem, te planine Hrvatskog zagorja sa Slavonskim planinama, preko Kalnika i Bilogore. Put je označen uobičajenim planinarskim oznakama, uz dodatak, iznad ponekih oznaka, velikog slova K. Dokaz o prijeđenom putu su otisci žigova KT-a u dnevniku KPP-a koji se moze nabaviti kod HPD "Bilo" (u cijenu dnevnika uračunata je i vrijednost spomen značke). Upravni odbor KPP-a može, kao dokaz da je put prijeđen, priznati fotografiju na kojoj je jasno vidljiv polaznik i neki detalj sa KT - 1, 3 i 5. Obilazak KPP-a vremenski nije ograničen i može se započeti sa bilo koje ishodišne točke. Preporučljivo je da se započne od KT-1, iz Podravske Subotice, odnosno planinarske kuće "Rudi Jurić", ili od KT-6 u selu Glogovac, odnosno zgrade zaštitnog pogona "Bilokalnik-Holding".

KPP je određen sa 6 kontrolnih točaka i to:

KT-1 planinarsko sklonište "Rudi Jurić"
KT-2 Crna gora (ugostiteljski objekt)
KT-3 "Podravska klet" (rekreacijski centar "Podravka")
KT-4 visinska točka Bilo 294 m
KT-5 "Stankov vrh", najviši vrh Bilogore, 309 m
KT-6 "Bilokalnik-Holding" u Glogovcu

Prosječno vrijeme potrebno za obilazak Koprivničkog planinarskog puta je oko 8-9 sati umjerenog hoda; dužina puta je oko 20 km. Razdaljina izmedu pojedinih točaka u satima hodanja približno iznosi:

od KT-1 (planinarsko sklonište) do KT-2 (Crna gora): 2h
od KT-2 do KT-3 ("Podravske kleti"): 1h
od KT-3 do KT-4 (visinska točka Bilo 294 m): 2h
od KT-4 do KT-5 (najviši vrh Bilogore "Stankov vrh" 309 m): 1,30h
od KT-5 do KT-6 (zaštitni pogon "Bilokalnik-Holding" u Glogovcu): 2h

Gdje se nalaze kontrolni žigovi KPP-a i kada se mogu koristit?

KT-1 kod g. Stjepana Bureka u Podravskoj Subotici, kućni broj 55 (svakodnevno).
KT-2 u ugostitljskom objektu Crna gora od 10 do 22 sata (svakodnevno).
KT-3 u ugostiteljskom objektu "Podravska klet" od 10 do22 sata (svakodnevno).
KT-4 kod g. Ivana Strmečkog u Peščeniku, kućni broj 58; žig se nalazi u limenoj kutiji na kućnim ulaznim vratima.
KT-5 i pečat Stankovog vrha kod g. Tereze Gudić u Jagnjedovcu, kućni broj 2 (prije ulaska u šumu ka "Stankovom vrhu"); žig se nalazi u limenoj kutiji na kućnim ulaznim vratima.
KT-6 kod čuvara ZR "Bilokalnik-Holding" u Glogovcu (svakodnevno)

Povratak


Kretanje koprivničkim planinarskim putem:

(Prilikom obilaska Koprivničkog planinarskog puta možete upoznati grad Koprivnicu i njenu bližu okolicu!!!)

Do kontrolne točke 1 (u daljnjem tekstu KT), koja se nalazi kod planinarskog skloništa "Rudi Jurić" na visinskoj točki 295 m, dolazi se pješice označenim planinarskim putem iz sela Podravska Subotica, koje se nalazi na podravskoj magistrali između Koprivnice i Ludbrega. Do P. Subotice najbrže se i najjednostvanije može doći redovnim autobusima koji voze nekoliko puta dnevno smjerom Koprivnica - Ludbreg - Varaždin i obratno. Autobusna postaja nalazi se u središtu sela ispred osnovne škole, odnosno prodavaonice "Izvor". Oko 50 metara na zapad od postaje nalazi se kuća domara g. Stjepana Bureka (kućni broj 55), gdje je pečat KT-1, ključ od skloništa i upisna knjiga. Ako se do P. Subotice želi stići željeznicom, valja krenuti vlakom iz ž. postaje Koprivnica ili Varaždin i voziti se do ž. postaje Kunovec - Subotica ili do ž. postaje Rasinja. Od jedne i druge ž. postaje označen je put do sela P. Subotica, odnosno Rasinje. Za izletnike s motornim prijevoznim sredstvima najbolji je i najbrži put do skloništa, ako od Koprivnice krenemo podravskom magistralom (Varaždinskom cestom) do židovskog groblja (koje je na desnoj strani). Stotinu i pedeset metara dalje od njega valja s podravske magistrale skrenuti lijevo (markacija je na prometnom znaku!) prema jugu asfaltnom cestom kroz naselje Vinicu, pa pokraj osnovne škole do Razbojišta (šumarska baraka) i do kraja asfaltne ceste stići do planinarsko skloništa.


Od kuće g. domara u P. Subotici krene se nogostupom kroz selo (oznake na stupovima) na zapad do gostionice na raskrižju, zatim poljskim putem na jug. Mimo napuštenog rudnika (zgrade) između vinograda i kroz šumu, stiže se za otprilike 40 minuta do skloništa. Od skloništa valja se vratiti natrag na sjever do križanja, zatim asfaltnom cestom istočno do putokazne ploče na lijevoj strani i šumskim putem do ograđenog izvora pitke vode. Onda dalje označenim putem na istok šumom, uz potok, do blagog uspona na šumsku cestu, dalje na sjeveroistok do raskrižja (pokazna ploča) i nastaviti šumskim putem do uspona ka šumarskoj baraci na "Razbojištu", gdje su klupe za odmor. Kada se prijede asfaltna cesta, nastavi se šumskom stazom uz rub šume do putokazne ploče i jugoistočnim smjerom kroz šumu, preko livade i kroz crnogoričnu šumu, stiže se do ugostiteljskog objekta "Crna gora". Tu je pečat KT-2. (Ovdje se može odmoriti i okrijepiti svaki dan u vremenu od 10 do 23 sata).

Od KT-2 nastavimo šumskim pa poljskim putem do trafostanice, zatim prijeđemo asfaltnu cestu, a malo dalje i ž. prugu Koprivnica - Zagreb, te u smjeru istoka nastavljamo Ratarskom ulicom preko mosta na potoku Koprivnici do asfaltne ceste, desno Starogradskom ulicom, zatim skrećemo desno u Mlinarsku ulicu do trafostanice i lijevo Prvomajskom ulicom stižemo do Rekreacijskog centra "Podravke", KT-3. (Ovdje se nalaze ugostiteljski objekti "Podravska klet" i"Štagalj", koji su otvoreni svaki dan od 10-22 sata). Od "Podravske kleti" označen je put do drvenog vidikovca visine 21 metar, s kojega se pruža lijep vidik ka sjeveru na podravsku ravnicu, a ka jugu na obronke Bilogore.

Vrativši se s vidikovca, krenemo ka jugoistoku, desno, preko livade na cestu pokraj vikendica (kleti) do ulaska u šumu, pa šumskom cestom na istok do križanja a odavde desno laganim usponom uz vinograd do šume. Označenim šumskim putem krećemo se dalje ka jugoistoku, a po izlasku iz šume nastavimo grebenom ka jugu, tako da nam je s lijeve strane u dolini selo Jagnjedovac, a s desne selo Kamenica. Cestom dalje uz rub šume stižemo do raskrižja (pokazna ploča desno), nastavimo do asfaltne ceste na zapad do pokazne ploče, zatim lijevo do početka sela Pešcenik. U kući broj 58 kod g. Ivana Strmečkog, nalazi se pečat KT-4. Zapadno od njegove kuće na uzvisini se nalazi visinska točka 294 m, zvana Bilo, po kojoj je koprivničko Hrvatsko planinarsko društvo 1928. dobilo ime.

Od KT-4 vraćamo se asfaltnom cestom na istok, do pokazne ploče (stupa) te produžimo istom cestom do prve vikendice na lijevoj strani. Šumskom stazom dalje, ulazimo u šumu, zatim lagano silazimo. Označenom stazom nastavljamo dalje šumom do potočića (u ljetnim mjesecima često presuši), onda se lagano uspinjemo šumom na istok do šumske ceste, krećemo njome desno i dolazimo do asfaltne ceste ipred HPT tornja. Dalje produžujemo oko 500 m u smjeru sjevera do rakrižja (pokazna ploča), pa cestom desno do prve kuće (g. Tereze Gudić) na lijevoj strani, gdje je pečat KT-5 i pečat vrha na Bilogori. Odavde cestom do ulaska u šumu ima oko 50 m (pokazna ploča). Ravnajući se dalje planinarskim oznakama, idemo na istok, prelazimo potočić, da bismo dalje laganom uzbrdicom došli do šumske ceste. Prelazimo cestu i desno dolazimo na uzvisinu "Stankov vrh", najviši vrh Bilogore (visinska točka 309 m). Na vrhu se nalazi malo spomen obilježje s dvije uzidane spomen-ploče, stolovi i klupe za odmor.

Sa "Stankovog vrha" vraćamo se u smjeru sjevera cestom do šumarske barake na Rajčevici (pokazna ploča). Od barake krenemo desno, dobro šodranom cestom po Bilogori u smjeru istoka i poslije kilometar i pol dolazimo do pokazne ploče (stupa), od koje skrećemo lijevo, idemo oko 100 m uz rub šume, da bismo desno skrenuli na šumsku stazu i šumski put. Nakon 30 minuta hoda šumom na sjeveroistok, nizbrdicom, stazom kroz mladu šumu, stižemo do šumarske barake na Stojnovici. Od barake asfaltnom cestom na sjever, prolazimo pokraj izvora pitke vode i poslije kilometar i po puta, dolazimo do zgrade zaštitnog pogona "Bilokalnik-Holding" koja se nalazi u bivšem rudarskom naselju Glogovac. Na ulazu kod dežurnog čuvara može se u svako vrijeme dobiti pečat od KT-6.

Od KT-6 nastavimo asfaltnom cestom, zatim poljskim putem na sjever (oznake na stupovima) do podravske magistrale. Ovdje se u blizini nalazi zdrastvena ambulanta i stalni liječnik. Produžimo li dalje poljskim putem na sjever, doći ćemo do ž. postaje Koprivnički Bregi, od koje možemo redovitim vakovima krenuti do Koprivnice, Virovitice ili Osijeka. Ako smo se odlučili vratiti redovnim autobusom, moramo na podravskoj magistrali krenuti istočno oko 150 m do autobusne postaje, da bismo se vratili u željenom smjeru.


Povratak


 

Prilaz ka Stankovom vrhu:

(Iz središta Koprivnice tj. a. ili ž. postaje nisu markirani putevi prema Starigradu, ali je orijentacija laka te dolazak do "Podravske kleti", kontrolne točke KPP-a, ne predstavlja veliki problem!!! Od "Podravske kleti" može se dalje nastaviti trasom KPP-a prema Stankovom vrhu!!!)

Koprivnica - Starigrad - "Podravska klet" - Stankov vrh (4,30h):

Put započinjemo od a. ili ž. postaje koje se nalaze jedna nasuprot druge. Krećemo na jug glavnom Kolodvorskom ul. do njena kraja. Zatim Viničkom ul., prolazimo pokraj Tvornice stočne hrane koja nam je s desne strane, da bi smo nakon 150 m došli na raskrižje na kojem treba krenuti ulicom Dubovec do njena kraja. Prelazimo preko mosta potoka Koprivnica, i nastavljamo Bilogorskom ulicom do njena kraja i križanja sa Starogradskom cestom. Njome desno, do prijelaza preko željezničke pruge Koprivnica - Osijek i podravske magistrale te nastavimo ravno do kraja Starogradske ceste (kao orijentacija mogu poslužiti i oznake do "Podravske kleti"). S desne strane ceste iz Ratarske ulice dolazi nam u susret markirani put KPP-a kojim slijedeći dalje markacije prema jugu nastavljamo dalje Starigradskom cestom do raskrižja (putokaz za "Podravsku klet"), skrenemo Mlinarskom i Prvomajskom ulicom do "Podravske kleti" (KT-3 KPP-a), i oznakama nastavljamo dalje KPP-om prema visinskoj točki "Bilo" (KT-4) i "Stankovom vrhu" (KT-5).

Koprivnica - Starigrad - Jagnjedovac - Stankov vrh (12 km):

Do Stankovog vrha možemo doći i cestovnim prilazom. Od a. ili ž. postaje krenemo Kolodvorskom ul. (benzinska crpka), zatim kratkom Viničkom i dalje Križevačkom ul. prema istoku do njena kraja gdje se nalazi raskrižje (vidljiva velika žuta zgrada osnovne škole). Na raskrižju skrenemo desno na Starogradsku cestu kojom nastavljamo preko željezničke pruge Koprivnica - Osijek i podravske magistrale dalje do njena kraja i raskrižja za "Podravsku klet" i "Štagelj". Ovdje nastavljamo cestom ravno laganom uzbrdicom i cestom dalje do sela Jagnjedovac (8 km od Koprivnice). U selu kod crkve treba nastaviti lijevo asfaltnom cestom dalje na hrbat Bilogore blagim serpentinastim usponom. Nakon 2 km s lijeve strane započinje makadamska, ali široka i dobro održavana cesta (na njenom početku nalazi se putokazna ploča KPP-a prema KT-5 i Stankovom vrhu), kojom nastavljamo do šumarske barake na Rajčevici (mjesto za parkiranje) na kojoj se nalazi raskrižje. Lijevim krakom se nastavlja KPP prema KT-6, a desnim se za oko 10 min dolazi na Stankov vrh (309 m), najviši vrh Bilogore.


Povratak


Prometne veze:

* raspored voznih redova podložan je promjenama! Točan raspored dolazaka i odlazaka autobusa sa kolodvora u Koprivnici možete saznati na tel.: 048/621-282 ; vozni red vlakova možete provjeriti na web stranicama HŽ-a: www.hznet.hr

Odlasci autobusa

Zagreb 4,15• - 6,05•• - 6,15•• (preko Čazme) - 9,00•• - 10,40•• - 13,00•• - 15,30• - 19,15•
Varaždin 5,00• - 7,00•• - 8,00 - 9,00 - 9,45• - 11,30 - 13,20•• - 14,30•• - 15,30 - 17,00• - 18,30
Osijek 13,05•
Đurđevac (preko Vlaislava) 7,30•• - 10,45• - 13,05• - 15,30•• - 16,20••, 19,45• - 23,30•
Đurđevac (preko Hlebina) 6,15•• - 7,30• - 11,00• - 13,30• - 15,30•• - 19,45
Ivanec (Duga Reka) 5,00• - 11,00 - 15,30•
• - prometuje radnim danom; •• - prometuje radnim danom i subotom; neoznaceno - prometuje svakodnevno

Povratak

 

Dolasci vlakova

Iz pravca:
Vrijeme:
Vrsta vlaka:
Budimpešta 22:21 ekspresni Venezia
Gyekenyes

7:30

14:10

19:16

putnički

putnički

putnički

Kloštar 10:51 putnički
Križevci 5:46 putnički
Nyireghaza 15:01 brzi međunarodni
Osijek

3:33

8:30

14:56

19:14

23:14

ubrzani

poslovni Podravka

brzi Rivijera

brzi

ubrzani

Rijeka 10:54 brzi Rivijera
Siofok 10:41 poslovni Kvarner
Varaždin

5:49

7:32

11:00

15:05

16:57

19:57

putnički

putnički

putnički

putnički

putnički

putnički

Virovitica

5:51

7:20

12:38

14:34

19:55

putnički

putnički

putnički

putnički

putnički

Zagreb (Vrbovec - Križevci)

0:10

6:44

7:10

7:17

9:03

13:17

14:06

14:25

16:00

17:34

18:00

19:46

21:38

putnički

ekspresni Venezia

putnički

brzi

putnički

putnički

ubrzani

brzi međunarodni

putnički

putnički

poslovni Podravka

ubrzani

ubrzani

 

Odlasci vlakova

Za pravac:
Vrijeme:
Vrsta vlaka:
Budimpešta 6:54 ekspresni Venezia
Gyekenyes

6:15

13:20

18:30

putnički

putnički

putnički

Kloštar 9:08 putnički
Kotoriba 21:46 putnički
Križevci 15:30 putnički (ne vozi ned. i blagd.)
Nyireghaza 14:29 brzi međunarodni
Osijek

7:35

11:05

14:16

18:10

brzi

brzi Rivijera

ubrzani

poslovni Podravka

Rijeka

15:08

23:40

brzi Rivijera

ubrzani

Siofok 16:54 poslovni Kvarner
Varaždin

4:42

5:53

9:10

11:53

12:40

14:18

15:18

17:07

20:27

putnički (ne vozi ned. i blagd.)

putnički (ne vozi ned. i blagd.)

putnički

putnički

putnički

putnički (ne vozi ned. i blagd.)

putnički

putnički

putnički

Virovitica

4:40

6:05

11:22

15:35

20:03

putnički (ne vozi ned. i blagd.)

putnički

putnički

putnički

putnički

Zagreb

3:46

4:38

5:55

7:54

8:40

10:43

11:43

14:13

15:03

17:36

19:23

20:00

21:38

ubrzani

putnički

ubrzani

putnički

poslovni Podravka

poslovni Kvarner

putnički

putnički

brzi međunarodni

putnički

brzi

putnički

ubrzani

Povratak