LJUBIČASTI PLAMEN

Ljubičasti plamen je jedinstvena duhovna energija koja može ubrzati duhovni razvoj. Ona može iscijeliti emocionalne i fizičke probleme, poboljšati vaše odnose, pomoći vaš duhovni rast ili jednostavno učiniti život lakšim.

Plamen je suština jedinstvenog duhovnog svjetla. Mistici svih razdoblja bacili su pogled na "duhovni spektar" iza "fizičkog spektra". Zračeće boje, čišće i neobičnije nego na Zemlji, izlaze iz blještavog "unutrašnjeg" Božanskog svjetla. Kao što se zraka sunčevog svjetla, prolazeći kroz prizmu, reflektira u sedam boja, duhovno svjetlo razdvaja se u sedam boja ili zraka - od kojih svaka ima određene Božanske kvalitete. Ljubičasti plamen dolazi iz ljubičaste zrake, koja ima kvalitete milosrđa, opraštanja, slobode i transmutacije.

Ljubičasta boja je bila dugo povezivana s duhovnošću. Ona ima najvišu frekvenciju u vidljivom spektru i ona je točka prelaska u sljedeću oktavu svjetlosti. Drevnima, ova transcendentalna boja prije je bila duhovna nego fizička pojava.

ŠTO RADI LJUBIČASTI PLAMEN?

Da li ste oduvijek željeli pronaći način na koji bi mogli izbrisati svoje prošle greške?

Vi se ne možete vratiti natrag u vremenu, ali Ljubičasti plamen ima snagu izbrisati ili transmutirati uzroke, posljedice, čak i sjećanje na naše prošle greške. Transmutirati znači promijeniti - promijeniti u obliku, pojavi ili prirodi. Ljubičasti plamen mijenja negativnu energiju u pozitivnu, tamu u svjetlo, "sudbinu" u mogućnosti. Plamen također briše rezultantnu "lošu karmu" naših grešaka.

Naše prošle akcije, dobre i loše, vraćaju se nama. To je zakon karme. Taj opći kozmički zakon zapovijeda da sve ono što radimo čini puni krug do naših vrata da bi razriješilo (rastvorilo), jednostavno, što ide u krug, vraća se u krugu.

Općenito, većina ljudi mora platiti svoje dugove životu ili “uravnotežiti” svoju karmu nesebičnim zalaganjem i pomaganjem drugima, radeći kroz nesreće na svom putu ili prolazeći kroz bolesti ili ostale oblike osobne patnje. Ali sa Ljubičastim Plamenom ne treba biti tako. Ljubičasti plamen je u mogućnosti transmutirati ili ublažiti našu negativnu karmu prije nego što dođe natrag do nas.

Na Fizičkoj razini Ljubičasti plamen može pomoći u iscjeljivanju našeg tijela otklanjanjem karme koja nas čini ranjivima za bolesti i bolove. On također isplahnjuje tijelo i auru iscjeljujući i čisteći sve: od fizičkih virusa do toksina i zagađenja. Ali stvarni uzroci bolesti su često ukorijenjeni u našim mentalnim, emocionalnim i duhovnim stanjima (tijelima).

Danas otkrivamo sve više i više o tome kako naše misli i osjećaji djeluju na naše zdravlje. Istraživanja su pokazala da mržnja i ostale negativne misli i osjećaji u stvari proizvode višak kiseline u tijelu, koji ono ne može asimilirati. Te negativne misli i osjećaji proizlaze iz emocionalnih i psihičkih problema, koje Ljubičasti plamen može pomoći rastvoriti. Plamen može pomoći iscijeliti uzroke mnogih psihičkih problema - emotivno bolnih iskustava koja mogu ići u rano djetinjstvo, čak u prošle živote. Ožiljci starih rana i bolna sjećanja mogu biti iscijeljeni i rastopljeni upotrebom Ljubičastog plamena.

KAKO DJELUJE LJUBIČASTI PLAMEN

Ljubičasti plamen djeluje kroz promjenu vibracije. U fizici, vibracija je brzina oscilacija - brzina kojom nešto ide naprijed i natrag. Na atomskoj razini, vibracija može biti shvaćena kao brzina kojom elektroni kruže oko jezgre atoma. Ljubičasti plamen djeluje mijenjajući vibraciju na toj razini.

Atomi su najviše prazan prostor. Prazan prostor između jezgre i elektrona je mjesto gdje se negativna energija i karma mogu zalijepiti. Kada atomi našeg tijela i aura postanu opterećeni sa tom negativnošću elektroni se vrte sporije i sporije i mi počinjemo vibrirati više sa negativnošću, a manje sa svjetlošću - imamo nižu vibraciju i postajemo manje duhovni. Ljubičasti plamen transmutira tu negativnu energiju. On ne samo što okružuje i otklanja tu energiju, on je pretvara u svjetlost. Zbog toga što postoji manja gustoća u atomu, elektroni se vrte brže i brže, što povećava našu vibraciju.

Kada imate višu vibraciju u vašem tijelu ima više duhovne energije. Akupunkturisti i yogiji znaju da optimum zdravlja dolazi kada duhovna energija slobodno teče kroz tijelo. Ljubičasti plamen oslobađa tu energiju i ponovno uspostavlja harmoniju i ujednačenost vodeći vas u stanje veće duhovnosti.


ALKEMIČAREV SAN

Ljubičasti plamen je alat samotransformacije. Fizički eksperimenti u alkemiji kojima se bazični metali transformiraju u zlato su simbol toga što Ljubičasti plamen radi.

U srednjem vijeku alkemičari su pokušavali transmutirati bazične metale u zlato, upotrebljavajući toplinu da bi razdvojili "fino" od "grubog". Uvijek je bilo alkemičara koji su istraživali kako kreirati dobrobit transmutiranjem bazičnih metala - ovaj proces je simbol više i plemenitije alkemije - alkemije transformacije.

Alkemičari duha nisu tražili fizičku nego duhovnu dobrobit. Istraživali su kako transformirati sebe u duhovnija bića tako što će postati puni ljubavi, mudriji i milosrdniji. Ljubičasti plamen ima mogućnosti puno pridonijeti toj transformaciji transmutirajući negativne elemente unutar vas. Ljubičasti plamen ima jedinstvenu sposobnost transformiranja straha u hrabrost, nemira u mir i mržnje u ljubav. Zbog toga je znanje o Ljubičastom plamenu bilo cijenjeno kroz stoljeća.

Alkemičari svih vremena tražili su mistični kamen mudrosti. Rani alkemičari proveli su jako puno vremena odgonetavajući razne šifrirane brojke i tekstove u potrazi za tim kamenom. Za njih, bilo je vrijedno života odgonetnuti misterij tog kamena koji je simbolizirao transmutaciju niže animalne prirode u višu i Božansku. Prikriveni kamen mudrosti - kamen koji nije kamen - nije bio fizički nego duhovni i napravljen je od vatre. Neki su alkemičari otkrili tajnu Ljubičastog plamena. Prema neoplatonskim alkemičarima kamen mudrosti bio je samotransformirajući plamen koji će voditi njihovu dušu u visinu, uzdižući prema duhu sve kvalitete koje vuku prema dolje i suprotnost su duhovnoj biti. U tom procesu "gusti i tamni materijali" u njihovim tijelima biti će transmutirani u rijetke i svjetleće materijale. U tom duhovnom eksperimentu, rekli su da će alkemičari postati "kao bogovi" težeći za "zlatom mudrosti, a ne za običnim metalom". Transmutacija tada nije bila samo proces koji pretvara bazične metale u zlato nego duhovni proces kojim duša izrasta u stanje jedinstva sa Božanstvom.

KAKO UPOTREBLJAVATI LJUBIČASTI PLAMEN

Ljubičasti plamen je praktičan i lak za upotrebu. Nađite mjesto gdje nećete biti uznemiravani i sjedite udobno na ravnu stolicu, sa uspravnom kralježnicom i glavom, neprekriženih ruku i nogu, sa stopalima na podu. Stavite ruke na natkoljenice, dlanove okrenite prema gore. Zamolite svoje Više Ja da vam pomogne prizvati Ljubičasti plamen i da vam pokaže njegovu vrijednost u vašem životu.

Ljubičasti plamen prizivate pomoću "afirmacije" - jedinstvenog oblika molitve, koristeći molitvu i meditaciju. Jedna od najjednostavnijih afirmacija Ljubičastog   plamena je: "Ja sam biće Ljubičastog plamena. Ja sam čistoća Božanskih namjera". Uzmite nekoliko laganih dubokih udaha i govorite afirmaciju glasno, lagano i oprezno. Koncentrirajte se na prirodni ritam afirmacije i, za početak, ponovite je tri ili devet puta. Ponavljanje afirmacije jača njegovu snagu i vuče više svjetla prema dolje. Možete to postupno povećavati na 36, 72 ili čak 144 ponavljanja. Na Istoku mantre se često ponavljaju tisućama puta dnevno.

Centrirajte se u srcu i govorite afirmaciju s ljubavlju, predanošću i s osjećajem. Kad jednom afirmaciju možete zatvoriti oči dok je izgovarate i onda se koncentrirajte na vizualizaciju Ljubičastog plamena. Vizualizacija je bitna za uspješan priziv Ljubičastog plamena. Kada izgovarate afirmaciju vi u stvari kreirate upotrebljavajući Božansku energiju unutar vas. Ne možete kreirati ono što ne možete vizualizirati, kao što umjetnik ne može naslikati sliku koju ne vidi.

Vidite se ispred velikog krijesa, visokog oko tri metra i širokog oko dva metra. Obojite ga u ljubičasto u vašoj imaginaciji i vidite plamenove kako se lelujaju u beskonačnoj igri sjena ljubičastog, prelamajući se od tamno ljubičaste do ružičaste. Tada vidite sebe kako ste zakoračili u plamen tako daje Ljubičasti plamen tamo gdje je vaše fizičko tijelo. Vidite svoje fizičko tijelo kao prozirno, sa plamenovima koji se uvijaju od ispod stopala, prolazeći kroz i oko vašeg tijela, čisteći sve do iznad glave.

Za one koji su razvili svoj duhovni pogled, Ljubičasti plamen pojavljuje se kao fizička ljubičasta vatra. Možete također biti u mogućnosti vidjeti Ljubičasti plamen na djelu sa vašim unutarnjim okom, koncentrirajući se na duhovni centar između obrva.

Možete upotrebljavati Ljubičasti plamen i za pomoć obitelji i prijateljima. Možete ih vizualizirati, nekoga kome trebate oprostiti ili čak cijeli grad, narod ili planet u blještavoj kugli Ljubičastog plamena. Promijenite afirmaciju u skladu s vizualizacijom, npr.: “Zemlja je planet od Ljubičastog plamena. Zemlja je čistoća Božanskih namjera”. Ljubičasti plamen može pomoći drugima bez da ste vi toga svjesni. Kada završite sa afirmiranjem možete reći: "U ime Krista u meni molim da se Ljubičasti plamen umnogostruči i upotrijebi za pomoć svim dušama na ovom planetu koje su u nuždi. Zahvaljujem i prihvaćam njegovo djelovanje u skladu sa Božjom voljom".

Čak i nekoliko minuta upotrebe Ljubičastog plamena polučiti će rezultate, ali za probijanje starih loših navika potrebna je upornost. Najbolje je omogućiti si 5 do 15 minuta Ljubičastog plamena ujutro. Možete dodati Ljubičasti plamen svim molitvama ili meditacijama koje trenutno provodite.

OSTALE AFIRMACIJE LJUBIČASTOG PLAMENA

- Ja sam Ljubičasti plamen.

- Ja sam Ljubičasti plamen u djelovanju u meni sada.

- Ja sam Ljubičasti plamen u moćnoj Kozmičkoj snazi.

- Ja sam svjetlo Boga - svijetlim svakog trena.

- Ja sam Ljubičasti plamen - plamtim kao Sunce.

- Ja sam sveta Božja snaga - oslobađam svakoga.

- Ljubičasti plamen je Božji dah unutar svake stanice.

- Ja sam Ljubičasti plamen - energiziram um i srce.

- Ja sam Ljubičasti plamen - otkucavam kozmičko vrijeme.

- Ja sam Ljubičasti plamen - podržavam Božju kreaciju sada.

- Ja sam Ljubičasti plamen - Sa svom ljubavlju! Sa svom ljubavlju! Sa svom ljubavlju!

- Ja sam Ljubičasti plamen - izbacujem svu skrivenu bol.

- Ja sam Ljubičasti plamen - konzumiram uzroke i srž straha.

- Ja sam Ljubičasti plamen - objavljujem unutarnje ime.

- Ja sam Ljubičasti plamen

Sa svim mirom! Sa svim mirom! Sa svim mirom blještim kao bala svjetlosti.

- Ja sam Ljubičasti plamen - širim se kroz galaksije.

- Ja sam Ljubičasti plamen - povezujem sada dušu i duh.

- Ja sam Ljubičasti plamen - rastem do kozmičkih visina.

- Ja sam Ljubičasti plamen

Sa svom snagom! Sa svom snagom! Sa svom snagom!

KONZUMIRAJUĆI LJUBIČASTI PLAMEN

Svako ljudsko biće koristi energiju i supstancu, budno ili u snu. Svi kreiraju vibraciju i oblike kroz individualnu svjesnost na svakoj razini. Zakon energije djeluje bez obzira prihvaća li to osoba ili ne i nitko tome ne može pobjeći. Svjesna upotreba konzumirajućeg Ljubičastog plamena je jedina koju je život osigurao, s kojom se svako ljudsko biće može osloboditi svojih vlastitih nesklada i nesavršenosti. To znači da treba pozvati Moćnu JA JESAM Prisutnost da proizvede Ljubičasti plamen i onda vizualizirati i osjećati kako plamen prolazi kroz tijelo i okružuje ga. To je način na koji osoba postaje slobodna od ograničenja i disharmonije Zemlje i tako postaje Uzašli Majstor. Veliki vječni Zakon je da svaka osoba mora pročistiti svoju vlastitu kreaciju svakodnevnom upotrebom konzumirajućeg Ljubičastog plamena. Nije moguće da to uradi za njega netko drugi. Kako je osoba sama kreirala svoje nesavršenstvo ona mora to i diskreirati i pročistiti se, sve dok sve u njenom životu i biću ne manifestira savršenstvo. Tada je ona slobodna.


SAINT GERMAINOV POKLON LJUBIČASTOG PLAMENA

Saint Germain je poznat kao Gospodar sedme zrake. Svaki puta kada ga molimo on nam daje puno poklona Duha - svoju radost, diplomaciju i kreativnost. Može nas inspirirati svojim inovacijama u znanosti, literaturi, vjeri, vladanju, filozofiji, obrazovanju, iscjeljivanju, alkemiji i ostalim poljima.

Gotovo sedamdeset godina Saint Germain nas priprema za ulazak u eru Vodenjaka, eru mira, slobode i prosvjetljenja. On se pojavio pred Guy Ballardom u ranim tridesetim i dao mu je prva učenja o Ljubičastom plamenu.

Saint Germain je rekao da su, nakon čuvanja znanja o Ljubičastom plamenu tajnim kroz stoljeća, Majstori odlučili dopustiti njegovu upotrebu u javnosti, kroz ovo presudno vrijeme. Saint Germain je rekao: "Upotreba konzumirajućeg Ljubičastog plamena je vrjednija za tebe i cijelo čovječanstvo od sveg bogatstva, od sveg zlata i svih dragulja na ovom planetu".

Ljubičasti plamen radi poput sapuna. Sapun izbacuje prljavštinu iz vaše odjeće korištenjem pozitivnih i negativnih naboja atoma. On djeluje zbog toga što svaka od njegovih molekula ima dvije strane - stranu koja privlači prljavštinu i stranu koja privlači vodu. Strana koja voli prljavštinu privlači je kao što magnet privlači spajalice kada ga provučete kroz kutiju punu spajalica. Strana koja voli vodu lijepi se za vodu odnoseći prljavštinu za sobom.

Kada pozovemo Ljubičasti plamen on podešava polaritete između jezgre atoma i bijele vatre srži plamena. Jezgra, koja je materija, predstavlja negativan pol, a bijela vatra srži ljubičastog plamena, koja  je duh, predstavlja pozitivan pol.

Interakcija između jezgre atoma i svjetla u Ljubičastom plamenu ostvaruje gibanje. Ovo gibanje izbacuje gustoću koja je ulovljena između elektrona koji orbitiraju oko jezgre atoma. Kako se otpušta ta otežala supstanca, koja vuče atom prema dolje, biva bačena u Ljubičasti plamen i odnesena.

Ali, suprotno sapunu, Ljubičasti plamen ne samo da okružuje i briše dugove, on ih transformira u čistu svjetlosnu energiju. Oslobođeni od tih dugova elektroni se počinju gibati slobodnije, zbog toga podižu vašu vibraciju dovodeći vas u duhovnije stanje postojanja.

Ljudi primjećuju fizičke i psihičke promjene kad upotrebljavaju Ljubičasti plamen. Ali što se stvarno dešava kako ponavljamo riječi afirmacije Ljubičastog plamena?

Mogu vam dati dva gledišta na to - duhovno gledište koje su mi otkrili Uzašli Majstori i znanstveno objašnjenje temeljeno na nedavnom razvoju u fizici i medicini. Oba objašnjenja uključuju koncept vibracije.

U fizici, vibracija je brzina kojom nešto ide naprijed nazad, odnosno oscilira. Kako sam ja razumio, na duhovnoj razini to je također brzina okretanja elektrona, kako idu oko jezgre atoma. Kao što ćemo vidjeti, ta objašnjenja možda nisu daleko jedno od drugog.

Svako od nas ima četiri tijela koja okružuju našu dušu: (1) fizičko tijelo, koje možemo vidjeti i dodirnuti; (2) osjećajno ili astralno tijelo, koje sadržava naše emocije; (3) mentalno tijelo, koje je naš svjesni um i (4) eterično ili tijelo memorije koje sadrži sjećanja na sve naše prošle živote. Ljubičasti plamen radi na ta četiri niža tijela kroz promjenu brzine njihove vibracije.

Saint Germain nam je dao afirmaciju Ljubičastog plamena: "Ja sam biće Ljubičastog plamena! Ja sam čistoća Božanskih namjera!" Kada ponavljate ovu ili neku drugu afirmaciju Ljubičasti plamen prodire u svaku stanicu i atom vašeg tijela, vaš um, vaše emocije, vašu podsvijest i vaša sjećanja.

Što radi Ljubičasti plamen kada prodre u nas atom? Majstori su dali sljedeće objašnjenje:

"Svi znamo da su atomi uglavnom prazan prostor. Kad bi atom bio veličine košarkaške lopte njegova jezgra bi još uvijek bila premala da bi je vidjeli. Čak 99,9 % mase atoma koncentrirano je u jezgri ostavljajući ostatak lopte praznim, naseljenim jedino elektronima koji teže jako malo. Cijeli taj prazan prostor između jezgre i ruba atoma mjesto je gdje nesklad i negativna energija mogu biti zalijepljeni".

Na staničnoj i molekularnoj razini ova supstanca pojavljuje se kao prašina, čađa, katran ili čak cement. Majstori su upotrijebili ilustraciju nekoga tko uzima vedro rastopljenog katrana i izljeva ga preko bačve pune špekula. Prostor između špekula se sljepljuje katranom koji se slijeva i uskoro je dijela masa slijepljena zajedno.

Majstori su nam rekli da kada naše fizičko i duhovna tijela postanu opterećena negativnom energijom i karmom, to usporava vibraciju elektrona u naša četiri niža tijela. Mi tada počinjemo rezonirati negativnije i manje u skladu s čistom Božanskom energijom, koja dolazi od naše Božanske Prisutnosti ili čak postajemo bolesni. Što je više takve supstance u našim nižim tijelima manja je brzina naše vibracije i postajemo opterećeniji. Duhovno, zbog toga ljudi umiru.

Ako ste proučavali akupunkturu i yogu znate da optimum zdravlja dolazi kada duhovna energija slobodno teče kroz naša tijela. Kada se karmička supstanca ukruti i oteža, to je poput otvrdnjavanja arterija naših duhovnih tijela. Kada rezoniramo sa tom negativnošću postupno postajemo ona sve dok ne učinimo nešto da se okrenemo.

Ljubičasti plamen transmutira sve što je smješteno bilo gdje u vašem fizičkom i duhovnom biću. To uključuje sve: od zona samomržnje do fizičkih virusa. Kada Ljubičasti plamen krene raditi on prolazi kroz sve opterećene prostore između elektrona i jezgre. On podiže dijelove zgusnute supstance iz vašeg tijela i oslobađa ih. Taj proces transmutira negativnu energiju u pozitivnu i uspostavlja prirodnu čistoću vaših atoma.

"Ja sam biće Ljubičastog plamena - Ja sam čistoća Božanskih namjera".

DEVET KORAKA ZA DOVOĐENJE LJUBIČASTOG PLAMENA U DJELOVANJE U VAŠEM ŽIVOTU

1. Sjesti negdje na miru 15-tak minuta i afirmirati: "Ja sam biće Ljubičastog plamena. Ja sam čistoća Božanskih namjera."

Afirmirati se može bilo gdje, bilo kada. Jednostavno ponavljanje mantre mijenja neraspoloženje, smanjuje napetost, umor i sl. Najviše beneficija dobiti će se ako se to radi negdje u miru, bez prekida.

Najbolje je afirmirati u mjestu koje je namijenjeno duhovnom radu. Dobro je imati oltar sa svijećama, kristalima i slikama svetaca, Uzašlih Majstora.

2. Započeti sa molitvom

Prije afirmiranja molite, napravite invokaciju, zamolite Uzašle majstore, Anđele i elementale za pomoć. Elementali su duhovi vatre (salamanderi), vode (undine), zraka (silfe) i zemlje (gnomi). Oni će sa oduševljenjem očistiti vašu auru i zemlju sa Ljubičastim plamenom.

3. Zamolite za zaštitu prije upotrebe Ljubičastog plamena

Majstori uče da kada donesete više svjetla privlačite više tame, kao magnet. Zato je potrebno zaštiti vašu auru sa bijelom i plavom zaštitnom energijom. Jedan od najboljih načina za to je prizvati tubu od svjetlosti i zaštitu Arhanđela Mihaela.

Prizovite zaštitu tube svjetlosti svako jutro i ponavljajte je po potrebi tokom dana. Kada je izgovorite vizualizirajte blještavo bijelo svjetlo kako iz vaše JA JESAM Prisutnosti, Prisutnosti Boga iznad vas, formira neprobojni zid od svjetlosti oko vas. Vaša molitva Arhanđelu Mihaelu može biti. jednostavna, kao npr. "Arhanđel Mihael, pomozi mi! Pomozi mi! Pomozi mi!" Kao Arhanđel prve zrake Arhanđel Mihael utjelovljuje kvalitete vjere, zaštite, savršenstva i Božje volje.

Afirmirajte radosno i zanosno i znajte da kada pozovete Arhanđela Mihaela i njegove legije anđela oni su odmah uz vas.

4. Počnite afirmirati Ljubičasti plamen sa uvodom

Uvod prije afirmiranja je poput pozivanja. S ljubavlju zamolite bića Ljubičastog plamena - Uzašle Majstore i anđele - za pomoć i vodstvo.

Općenito, počinjemo naše afirmiranje izgovaranjem: "U ime ljubljene, Moćne, Pobjedonosne Prisutnosti Boga, JA JESAM u meni i mojeg ljubljenog Svetog Kristovog Ja" i uključite vaše najdraže Uzašle Majstore i svece. Mi smo povezani s njima kroz našu JA JESAM Prisutnost i Sveto Kristovo Ja.

JA JESAM Prisutnost je naša stalna, savršena Božja Prisutnost. Sveto Kristovo Ja je naše Više Ja i unutrašnji učitelj koji inicira i vodi našu dušu na njezinom putu do ujedinjenja s Bogom.

Ovo je uvod koji možete upotrebljavati:

"U ime ljubljene, Moćne, Pobjedonosne Prisutnosti Boga, JA JESAM u meni i mojeg ljubljenog Svetog Kristovog Ja, zovem ljubljenog Saint Germaina i anđele sedme zrake. Molim ____________.

Molim da se moj poziv multiplicira i upotrijebi za pomoć svim dušama na ovom planetu kojima je to potrebno.

Zahvaljujem i prihvaćam da se to uradi sada punom snagom, u skladu sa Božjom voljom."

5. Na početku afirmirajte polako, onda ubrzajte kako povećavate broj ponavljanja afirmacije.

Kad prvi puta izgovorite afirmaciju željeti ćete je ponoviti lagano i oprezno. Obdarite svaku riječ sa intenzivnom ljubavi za Boga. Velika je snaga u polaganom izgovaranju afirmacije. Postoji drugačija snaga koja dolazi kada postupno povećavate brzinu afirmiranja i kako se ona sve bolje utaboruje.

Mark Prophet običava uspoređivati ovu akceleraciju sa vlakom. On počinje sa "ču... .ču" i uskoro ide "ču - a - ču - a" i onda "ču - ču - ču - ču". Što brže ide veća je akcija.

Kako povećavate brzinu afirmacija pronaći ćete kako su efektnije i kako raste vaša vibracija. Povećanje brzine ne mora biti određeno. To treba biti prirodno za vas, afirmacija bi trebala sama sebe ubrzavati.

6. Upotrebljavajte vizualizaciju da pomognete svoj duhovni rad.

Većina ljudi ne vidi Ljubičasti plamen u djelovanju svojim fizičkim očima. Ali kada zatvorite svoje oči i koncentrirate se na energetski centar između obrva možete ponekad svojim unutarnjim okom "vidjeti" Ljubičasti plamen kako radi.

Za ljude koji su razvili svoj duhovni vid, ljubičasti plamen izgleda kao vatra, varirajući u bojama od tamno indigo i sjajno ametistične do ljubičasto - ružičaste. Možete vidjeti ove plamenove kako gore kroz karmičke dugove.

Katkad pomaže da zamišljate ove dugove kako pucketaju u plamenu, poput drvenih klada ili velikih komada katranske supstance otkinute od vašeg elektronskog pojasa. Prevrću se i skaču u vis i tada nestaju u sukljanju bijelog dima.

Jednom kad zapamtite neku od afirmacija Ljubičastog plamena, možete zatvoriti oči i probati sljedeću vizualizaciju:

Vizualizacija: Stup Ljubičastog plamena

Kada pozovete Ljubičasti plamen možete vizualizirati kako ste okruženi stupom Ljubičastog plamena, promjera oko 2 metra i visine oko 3 metra. Može se  protezati od ispod vaših stopala do dobro iznad vaše glave.

Gledajte kako se rađa plamen, kao da gledate film. Plamen se podiže i pulsira oko vas različito osjenčan grimiznom, ružičastom i ljubičastom bojom.

Oko stupa Ljubičastog plamena možete vidjeti tubu svjetlosti, uvijek veći stup bijele svijetlosti koji štiti i zatvara Ljubičasti plamen.

Održavajte ovu vizualizaciju dok afirmirate i tokom cijelog dana. Kad god pomislite na to ponovno dajete snagu toj slici.

Vizualizacija: Iscjeljivanje okretanjem kugle Ljubičastog plamena

Ova vizualizacija vam može pomoći u iscjeljivanju vaših četiri nižih tijela. Kako počinjete afirmirati zamislite kako se oko vas formira velika kugla ljubičaste svjetlosti. Kako povećavate brzinu afirmiranja vidite kako se kugla počinje okretati poput vrtuljka u zabavnom parku. Vidite ju kako se vrti sve brže i brže. Ova vizualizacija podiže Ljubičasti plamen i ubrzava vibraciju vaših stanica, atoma i elektrona.

Zatim primijetite kako manja kugla Ljubičastog plamena okružuje svaki organ vašega tijela. Vidite kako djelovanje kugli Ljubičastog plamena otklanja svako zatamnjenje koje bi moglo biti temelj bolesti i kako ih neprekidno konzumira. Tada vidite kako Ljubičasti plamen usavršuje vaše organe.

Zamolite vašu JA JESAM Prisutnost i Sveto Kristovo Ja i anđele Ljubičastog plamena da podržavaju te kugle Ljubičastog plamena oko vas, kroz dan. Dodajte snagu vašem zahtjevu periodičnom revizualizacijom kugli. Eksperimentirajte sa ovom vizualizacijom i vidite kako utječe na vaše osjećaje.


7. Upotrebljavajte Ljubičasti plamen svaki dan

Najbolje vrijeme za afirmiranje je rano ujutro. Pronaći ćete da ako je afirmiranje vaša prva jutarnja aktivnost, vaš dan će teći glatko. Možete napraviti specifičan zahtjev za transmutaciju bilo kojeg mentalnog, emocionalnog ili fizičkog problema na kojem radite u svojem životu. Možete raditi na odnosima sa svojim prijateljima ili voljenima.

8. Upotrijebite Ljubičasti plamen za iscjeljivanje zapisa iz vaših prošlih života

Nakon što neko vrijeme dajete Ljubičasti plamen, možete se zateći u sjećanju na prošli život. Sjećanje na prošle život nije nešto što treba prihvatiti olako. Kada ga postanete svjesni, karma (pozitivna ili negativna) iz tog života izlazi na površinu.

Negativna karma je kao Pandorina kutija. Jednom kad je otvorite poželjeti ćete zavrnuti rukave, provoditi svoje vrijeme služeći životu i zvati ćete anđele Ljubičastog plamena svaki dan da transmutiraju karmičke dugove. Može potrajati najmanje 6 mjeseci da koncentriranim afirmiranjem Ljubičastog plamena uravnotežite karmu jednog prošlog života. Ovoje veliki dar koji nam je dao Saint Germain.

Kako dajete Ljubičasti plamen slike iz prošlosti brže dolaze u vaš um. Možete se vidjeti u dalekoj prošlosti. Ili možete imati samo utisak da ste bili u posebnom vremenu ili mjestu. Ako su zapisi bolni - a obično jesu jer vaša duša traži rješenje - možete osjećati tugu ili žalost. Također ćete osjećati oslobođenje znajući da ćete afirmiranjem Ljubičastog plamena transmutirati zapise vaše prošle karme.

Kada postanete svjesni ovih sjećanja nemojte ih pokušati potisnuti. Umjesto toga usmjerite svoju pažnju na svjetlo u svojem srcu. Zamislite kako zapis postaje zasićen Ljubičastim plamenom sve dok oblik ne nestane. Tada otpustite sjećanje i neka ga sjajno bijelo sunce zamijeni u oku vašeg uma.

Možda bi isto tako htjeli upotrijebiti brišuću vizualizaciju. Svaki puta kada vidite te scene, vizualizirajte ogromnu gumicu, poput brisala školske ploče, ljubičaste boje, kako briše sliku. Nakon što to ponovite dovoljno puta, sjećanje će prestati biti bolno i postupno će iščeznuti iz vašeg uma.

Postoje dva elementa koje transmutirate prilikom upotrebe Ljubičastog plamena u radu sa karmičkim zapisima. Prvi element su emocionalna i duševna sjećanja na događaje koji uzrokuju bol. Drugi je karmička energija koja vas veže uz one koje ste povrijedili ili one koji su povrijedili vas.

Ja to volim nazivati "uzroci, posljedice, zapisi i sjećanja" karme, koji uključuju svu energiju koju ste privezali za negativne misli ili osjećaje o vašoj prošlosti.

Zapisi prošlih života su poput datoteka u vašem kompjutoru. Morate izbrisati negativne zapise i sjećanja da bi mogli napraviti mjesta za pozitivne. Ako to radite pomoću Ljubičastog plamena, osloboditi ćete vašu dušu za pomak na višu razinu egzistencije.

Psihoterapija vam daje ključeve za razumijevanje samih sebe i za bolji odabir u životu. Možete dobiti razrješenje sa nekim koga poznajete, jer ste vidjeli negativne zapise iz prošlosti i odlučili ste ih učiniti pozitivnim u ovom životu, Kada dodate afirmacije Ljubičastog plamena i služenje onima koje ste povrijedili, ta kombinirana akcija može očistiti uzroke, posljedice, zapise i sjećanja na te bolne događaje.

Jedino kada dođete iznad tih zapisa možete očistiti put vašoj duši za primanje novih mogućnosti. Možete ubrzati razvoj svoje duše u ovom životu i učiniti tako bržim svoje putovanje u dostizanju cilja ujedinjenja s Bogom.

Svaki puta kada uravnotežujete svoju karmu iz nekog od prošlih života vaše Više Ja vam može otkriti idući prošli život kojeg se trebate prihvatiti, a zatim sljedeći itd. Važno je da se ne osjetite opterećenim negativnim zapisima iz prošlih života. Svi smo radili greške u prošlosti ili ne bi bili sada ovdje. Oprostite si i idite dalje. Budite zahvalni što ste ovdje i što imate mogućnost izbrisati te zapise sa Ljubičastim plamenom.

Kad jednom započnete nemojte prekidati. Jednim korakom započinje put od tisuću milja. Svaki put kad uz pomoć Ljubičastog plamena transmutirate zapise prošlih života, dobivate novi smisao oslobođenja svoje duše. Malo po malo shvatit ćete da preuzimate sudbinu svoje duše u svoje ruke.

9. Proširite djelokrug svojih priziva i uključite u njih čišćenje karmičkih dugova u vašoj kući, vašem susjedstvu i planetu.

Kako ćete vježbati usmjeravati Ljubičasti plamen da pomaže drugima počet ćete razmišljati o svojoj auri kao o fontani Ljubičastog plamena gdje svi koje sretnete mogu doći i piti. Podsjetite se da uvijek imate Ljubičasti plamen dostupan onome tko ga treba.

Ljubičasti plamen ne rastvara samo vašu vlastitu karmu, on može također rastvoriti grupnu ili planetarnu karmu, onu koja proizlazi iz događaja kao što su ratovi ili akumulirane nepravde.

Ljudi imaju različita iskustva sa upotrebom afirmacija Ljubičastog plamena. Neki ih marljivo ponavljaju mjesecima prije nego što dobiju potvrdu da afirmacije djeluju. Drugi ostvare spektakularne rezultate prvi puta kad otvore usta.

Možete proširiti opseg rada s Ljubičastim plamenom uz vodstvo svojeg Višeg. Možete dodati Ljubičasti plamen vašim dnevnim molitvama i meditacijama bez obzira kakve su.

Nadam se da ćete upoznati zadovoljstvo pridruživanja tisućama ljudi sa svih strana svijeta koji su transformirali svoje živote sa ovim razrješenjem - najvećim Božjim darom cijelom Univerzumu.

ISCJELJIVANJE S LJUBIČASTIM PLAMENOM

Ljubičasta vatro, ti Božanska ljubavi,

Plamti unutar mog srca!

Ti umjetnice milosti vječne Istine,

Drži me uvijek podešenog sa sobom.

Kada uspostavimo kontakt srcem sa Osobom i Prisutnosti Duha Svetoga, pomoću najčišće ljubavi možemo dodirnuti izvor svete vatre Boga. Za Gospodina duh je agent Božanskog iscjeljivanja, dok je sveta vatra agencija. Kroz Duha Svetoga Bog otpušta svoju veliku ljubav za nas kao energiju promjene.

Najbrži put za isplahnjivanje uzroka i srži bolesti je upotreba pomasti transformirajućeg svjetla Duha Svetoga. Ljubičasti plamen je instrument vatrenog krštenja toga vrlo osobnoga i vrlo prisutnog Duha.

To je tok Božanske bezgriješne milosti i opraštanja. To je "pročiščujuća vatra" za čišćenje Božjih sinova, prorečena od strane Malachija.

Kada prizovete Ljubičasti plamen sa radošću i punom vjerom u Božje obećanje: "Oprostit ću im. njihovu pokvarenost i više neću pamtiti njihov grijeh" - možete osjetiti kako pulsiranje alkemičkog djelovanja Gospodinovog "univerzalnog rješenja" razrješuje uzroke i posljedice, zapise i stanična sjećanja svih fizičkih nesavršenosti i nečistoća, iznoseći ih iz svjesnih i nesvjesnih područja vašeg bića.

Vaš poziv, koji s povjerenjem i ljubavlju izgovarate glasno, je vježba nauke o izrečenoj Riječi. Poziv, vašom slobodnom voljom, smješta se u tok Ljubičastog plamena koji transmutira najdublje emocionalne i mentalne okolnosti koje su uzrok svih bolesti.

Ali morate isto tako svojevoljno prepustiti plamenu osjećaje kao što je srdžba i ljutnja, mržnja ili čak blaga antipatija prema bilo kojem dijelu života ili osoba - čak i fino nezadovoljstvo koje držite u svom srcu prema sebi ili prema članovima svoje obitelji.

Iscjeljivanje od svih tvrdoća srca – koje je potrebno obaviti prije nego fizičko iscjeljivanje i cjelovitost mogu nastupiti - zahtjeva bezuvjetnu predaju vaše duše vašem ljubljenom Kristovom Ja. Tvrdoglavost i ponos moraju ići u plamen.

Za povećanje vašeg fizičkog i duhovnog srčanog kapaciteta izgovorite svoju srčanu afirmaciju Ljubičastog plamena puno puta, zajedno sa najjačom i najkoncentriranijom vizualizacijom - za i pomoću ljubavi Isusa Krista. Vježba čini Majstora.

Sjetite se, na sve slojeve vaše svjesnosti djeluje čisti tok svjetlosti izravno iz srca vašeg Kristovog Ja kroz vaše fizičko srce. Potrebna je upornost za probijanje starih navika ljudskog nesklada, koji rezultira iz "srca otvorenog za strah".

Iscjeljenje je otpuštajući proces. Radite to svaki dan kada želite dobrodošlicu Gospodinu u vaše srce. Izrazite svjetlost svog samodavanja svakome tko treba vašu ljubav svaki dan.

Kako isplahujete stare toksine nezahvalnosti životu i pobunu protiv prekrasnog Zakona univerzalne harmonije neka vaše srce bljesne naprijed u ovaj ritam radosnog zajedništva:

0 moćna Prisutnosti Boga JA JESAM

u i pored Sina:

Želim dobrodošlicu tvojoj svjetlosti,

koja poplavljuje cijelu Zemlju —

U moj život, u moj um,

u moj duh, u moju dušu!

Isijavaj i plamti svoje svjetlo!

Slomi okove mraka

i praznovjerja!

Ispuni me velikom čistoćom

isijavanja tvoje bijete vatre!

Ja sam tvoje dijete, i svaki ću dan

postati sve više tvoja manifestacija!

Onda budite mirni i znajte da je JA JESAM Prisutnost koja je Bog u vama, pobjedonosna nad svim vanjskim okolnostima. Prihvatite njeno djelovanje punom snagom i reafirmirajte ovo svaki puta kada najslabiji strah i sumnja napadnu vašu dušu:

JA SAM Ljubičasti plamen čudesnog iscjeljenja mog srca

Koje manifestiram svakog sata svakog dana!

I ja pohvaljujem Gospodina Života

za moje, sada manifestirano, savršeno zdravlje.

Vizualizirajte kako Ljubičasti plamen slobode i opraštanja transmutira sve nečistoće u vašem srcu: fizičke, mentalne, emocionalne i eteričke.

ISCJELJIVANJE ČAKRI

 

Za iscjeljivanje i uravnoteženje čakri možete afirmirati:St. GERMAIN

 

Moja srčana čakra je čakra Ljubičastog plamena,

Moja srčana čakra je čistoća Božanskih namjera.

Moja grlena čakra je čakra Ljubičastog plamena,

Moja grlena čakra je čistoća Božanskih namjera.

Moj plexus solaris je čakra Ljubičastog plamena,

Moj plexus solaris je čistoća Božanskih namjera.

Moja čeona čakra je čakra Ljubičastog plamena,

Moja čeona čakra je čistoća Božanskih namjera.

Moja sakralna čakra je čakra Ljubičastog plamena,

Moja sakralna čakra je čistoća Božanskih namjera.

Moja krunska čakra je čakra Ljubičastog plamena,

Moja krunska čakra je čistoća Božanskih namjera.

Moja korijenska čakra je čakra Ljubičastog plamena,

Moja korijenska čakra je čistoća Božanskih namjera.

 

 

Na početnu stranicuDruge meditacije