LANČANA MEDITACIJA

1. UVOD: Aktivni partner A neka odredi Koan (problem, pitanje) na kojem želi raditi. Pasivni partner (pomoćnik) P ima pripremljeni papir i olovku za zapisivanje sadržaja svijesti aktivnog partnera i vođenje procesa. Aktivni partner treba raditi tehniku intenziva, tj. osjetiti Koan, te ga pokušati doživjeti direktno, i zatvorenih očiju čim kraćim riječima opisati svoj sadržaj svijesti koji je nastao kao reakcija na pokušaj direktnog doživljaja trenutnog Koana. Kad A dođe do kraja lanca sadržaja svijesti, P ga vodi istim lancem na početak. A tada po izvršenju komande samo klimne glavom i ništa ne govori, sve dok se to od njega ne zatraži.

2. P: "ZATVORI OČI I OPUSTI SE !"

3. P: "DOŽIVI DIREKTNO ".................." (Koan)" !

Nekima više odgovara komanda u obliku: "Osjeti ".........." (Koan)" !

4. A najkraće moguće kaže svoj sadržaj svijesti: npr. " XY-1", kojeg P zapiše kao naredni Koan na lancu.

5. P: "DOŽIVI DIREKTNO " XY-1" " !

6. A: npr. " ZX-2 " .

7. P: " DOŽIVI DIREKTNO " ZX-2 " " !

8. Ovaj se postupak ponavlja sve dok A ne dođe do zadnje karike na lancu sadržaja svijesti čija je suština PRAZNINA (ništa, ništavilo i sl.) .

9. P: "UĐI U PRAZNINU, IDENTIFICIRAJ SE SA NJOM, PUSTI DA TE ČITAVOG PREPLAVI" !

10. P:"PRAZNINA NEKA PREPLAVI "..............." (zadnji sadržaj svijesti pred Prazninu)" !

11. P: "PRAZNINA NEKA PREPLAVI "..............." (prethodni sadržaj svijesti)" !

:

:

12. P: "PRAZNINA NEKA PREPLAVI "ZX-2 " " !

13. P: "PRAZNINA NEKA PREPLAVI "XY-1" " !

14. P: "PRAZNINA NEKA PREPLAVI "............" (Koan)" !

15. P: "PRAZNINA NEKA PREPLAVI SAMU MISAO O ".........." (Koan), SAMU RIJEČ ".........." (Koan)", SAM POJAM ".........." (Koan)" !

16. P: "PRAZNINA NEKA PREPLAVI NAMJERU DA DOŽIVIŠ DIREKTNO (osjetiš) ".........." (Koan)" !

17. P: "PRAZNINA NEKA PREPLAVI TEBE SADA I OVDJE" !

18. Na kraju treba provjeriti da li je Koan očišćen:

P: "DOŽIVI DIREKTNO ".................." (Koan)" !

19. Ako je odgovor sličan kao:

A: "NEMA GA" ili "PRAZNINA" ili "NEMA NIŠTA" ,

tada je proces završen, a ako postoji još nešto umjesto "vrata" u Prazninu, onda se radi ponovo postupak od točke 3. 

Ukoliko se na lancu nađe previše sadržaja svijesti (npr. preko 20), vjerojatno nije riječ o vertikalnom lancu sadržaja svijesti, nego o vrtnji u horizontalnom krugu, pa je najbolje postupak ponoviti od točke 2.

Ako A želi kreiranje a ne diskreiranje, može u 9. koraku Prazninu ispuniti sa npr, Ljubavi, Srećom, Blaženstvom i sl. te se onda sa tim stanjem vraćati niz lanac do točke 17.

Kada se nakon nekog vremena rada u dijadi (paru) lanci skrate na 5-6 sadržaja svijesti, tj. onoliko koliko A može bez naprezanja sam zapamtiti, tada može preći i na samostalan rad -lančanu solo meditaciju po istom prije navedenom redoslijedu.

Također je bitno raditi sa polaritetima (suprotnim Koanima) da bi se održao sklad između pozitivnog i negativnog, te da se određena tema u potpunosti odradi.

 

Primjer kako bi izgledala jedna takva Lančana Meditacija npr. na Koanu "ŽIVOT":

P: "Doživi direktno ŽIVOT" !

A: "Slika prirode".

P: "Doživi direktno sliku prirode" !

A: "Pritisak u plexusu".

P: "Doživi direktno pritisak u plexusu" !

A: "Toplina u grudima".

P: "Doživi direktno toplinu u grudima" !

A: "Svjetlost".

P: "Doživi direktno svjetlost" !

A: "Praznina".

P: "Uđi u tu Prazninu, neka te ona preplavi" !

 

P: "Praznina neka preplavi svjetlost" !

P: "Praznina neka preplavi toplinu u grudima" !

P: "Praznina neka preplavi pritisak u plexusu" !

P: "Praznina neka preplavi sliku prirode" !

P: "Praznina neka preplavi ŽIVOT" !

P: "Praznina neka preplavi sam pojam Života" !

P: "Praznina neka preplavi namjeru da doživiš direktno Život" !

P: "Praznina neka preplavi TEBE SADA I OVDJE" !

 

P: "Doživi direktno ŽIVOT" !

A: "Samo Praznina".

dome, slatki dome...ajmo nešto drugo... 

XII -´96