Zahvaljujemo Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na financijskoj potpori za projekte "Svi smo mi dio istog svijeta" i "ARIS - Aktivni, Radoznali i Savjesni" koje ćemo provoditi tijekom 2006. Zahvaljujući potpori tiskali smo 500 kalendara za 2006. g., održat ćemo 12 edukacijskih radionica i predavanja u četiri zagrebačke osnovne škole, tiskat ćemo edukacijske postere "100 načina na koje djeca mogu biti humana prema životinjama", raspisali smo natječaj i organizirat ćemo dodjelu nagrada za najbolje dječje ekološke projekte.

Zahvaljujemo VG Čistoća d.o.o. na financijskoj potpori projekta "ARIS - Aktivni, Radoznali i Savjesni, natječaja za osnovnoškolce i osnovnoškolke s područja grada Velika Gorica za najbolje dječje ekološke projekte. Projekt će se provoditi tijekom 2006.

Zahvaljujemo Gradu Velika Gorica, Upravnom odboru za školstvo i predškolski odgoj na financijskoj potpori projekta "Male ruke, velika pomoć" koji se sastoji od 14 edukacijskih radionica za učenike i učenice 4.-ih razreda osnovnih škola. U sklopu projekta predviđeno je i tiskanje plakata "Svi smo mi dio istog svijeta" i 3.000 razglednica s originalnim portretima pasa i humanim citatima.

Zahvaljujemo Raiffeisenbank Austria d.d. na donaciji od 5.000 kn za projekt "Svi smo mi dio istog svijeta".

 

Zahvaljujemo Zagrebačkoj banci d.d. na donaciji od 5.000,00 kn za projekt "Svi smo mi dio istog svijeta". Donaciju Raiffeisenbank Austria i Zagrebačke banke utrošit ćemo na kupnju LCD projektora koji nam je neophodan za provođenje edukacijskih radionica u osnovnim školama.

Zahvaljujemo Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo na potpori za edukaciju o udomljavanju napuštenih životinja. Tiskat ćemo plakate i izraditi i umnožiti CD-e o humanosti "Volim životinje" koje ćemo distribuirati školama i zainteresiranim pojedincima/pojedinkama.

Zahvaljujemo INA d.d. čija nam je donacija omogućila tisak plakata "Za sigurnije djetinjstvo" i "100 načina kako djeca mogu biti humana prema životinjama i prirodi".

 

 

Zahvaljujemo:

Pravobraniteljici za djecu na pismu podrške našem edukacijskom programu;

Upravi za školstvo i predškolski odgoj Grada Velika Gorica na pismu potpore;

Savezu udruga "Naša djeca" na pismu potpore i suradnji;

Udrugama "Prijatelji životinja", "Vegetarijanskoj udruzi", "Krila-terapijsko jahanje", "Hrvatskoj udruzi za školovanje  pasa vodiča i mobilitet", "Klubu za obuku službenih i sportskih pasa" na pismima namjere o suradnji;

Branimiru Repniku i Ljiljani Čužić iz Slovenije na podršci i uloženom trudu u dizajn većine naših edukacijskih materijala.

------------------------------------

Svi koji naše ciljeve i program smatraju korisnim i vrijednim podrške te bi nam željeli pomoći u pokrivanju operativnih troškova održavanja ove web stranice, plaćanju raznih taksi i biljega, provedbi aktivnosti i distribuciji edukacijskog materijala o humanom i etičkom odnosu djece prema životinjama i prirodi mogu to učiniti uplatom na naš bankovni račun:

 

 Edukacijski dječji centar "ARIS"

Upis u Registar udruga RH: 8.5.2003. pod brojem 21002954

Matični broj: 1735357

Banka: Raiffeisenbank d.d., Froudeova 11, 10000 Zagreb

# kunskog računa: 2484008-1101818980

# deviznog računa: 012-7030-579534

 

---------------------------------

Znate li da darivanje u novcu i naravi više ne podliježe oporezivanju?

Člankom 5. stavak 15. Zakona o porezu na dobit propisano je da se u rashode poreznog razdoblja priznaju i darovanja u naravi ili novcu doznačenu na žiro-račun a u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.

Stupanjem na snagu Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit sa 1.1.2001. omogućeno je obveznicima ovih zakona da u svoje rashode uvrste poklone i donacije neprofitnim organizacijama, te tako umanje svoju poreznu osnovicu. Time je dozvoljeno gospodarskim subjektima i fizičkim osobama koji su obveznici ovih zakona da neoporezivo doniraju iznose do visine 2% prošlogodišnjeg prihoda (za obveznime poreza na dobit) ili do visine 2% prošlogodišnjeg primitka (za obveznike poreza na dohodak).

Odredbe ovoga Zakona znače da na donaciju ili poklon u neprofitne svrhe od sada poduzetnici ili fizičke osobe više ne plaćaju porez na dobit ili dohodak. Njihov porez će se nešto umanjiti time što im se smanjuje porezna osnovica.

Ovakvim zakonskim propisima omogućeno je profitnim organizacijama da aktivno podrže rad neprofitnog sektora, a da pri tome ne plaćaju porez na dobit ili dohodak što do sada nije bio slučaj. Nadamo se da ciljeve i program naše udruge smatrate dovoljno kvalitetnima te da ćete iskoristiti ove mogućnosti i podržati naš rad te tako aktivno pomoći u rješavanju problema.

O nama - Lokacija - Linkovi -

- Članstvo - Sponzori -  Vijesti -  ARI  - E-mail