ARI - 13. prosinca 1987. - 2. lipnja 2003.

Ari , american cocker spaniel

Centar je dobio ime po crnom koker španijelu imenom ARI koji nažalost nije doživio otvaranje Centra. Ari je 15 i pol godina proveo kao ravnopravan član obitelji. Nikada nećemo zaboraviti nesebičnu ljubav i radost koju nam je pružao kao ni lekcije iz sućuti, pomoći, samopožrtvovanja i bezuvjetnog davanja. Ari je bio voljen i pažen kućni ljubimac za razliku od tisuće kućnih ljubimaca koji svake godine  završavaju na ulici. Previše ljudi ne želi shvatiti da kućni ljubimci nisu njihove igračke, već da su ŽIVA STVORENJA koja imaju osjećaje i koja ovise o ljudima. Nerazumijevajući promet, napušteni stradavaju pod kotačima automobila; naviknuti na pripremljenu hranu, napušteni umiru od gladi ili trovanja; željni ljudskog društva, napušteni postaju žrtvama onih koji ih vole mučiti. Zapamtite: KUĆNI LJUBIMCI NISU IGRAČKE, ONI SU ČLANOVI OBITELJI!

Centar otvaramo u spomen našem ARIJU kako bismo ljubavlju kojoj nas je naučio pomogli drugima.  

ARIJEV FOTO ALBUM