Tropske morske ribe

TRIGGERFISH / BATFISH / DAMSELFISH and ANEMONEFISH / LIONFISH
BALISTIDAE (Trigger fishes) - "Ribe Okidaèi"
Tzv. ribe Okidaèi imaju dvije pshihièke osobine. Prva leðna peraja je vrlo velika, i kada je podignuta, drugi mali šiljak se "zakljuèa" na mjesto. Taj šiljak djeluje kao okidaè koji mora biti otpušten s mjesta prije nego se peraja uvuèe u tijelo opet. Druga osobina je da su im oèi smještene na samom vrhu glave, što ih u principu udaljuje od ustiju i zaštiæuje od njihove omiljene hrane, morskog ježa. Ribe Okidaèe obièno možemo naæi u plitkim, tropskim vodama, premda neke žive i na otvorenom moru. Razmnožavaju se u rupama koje sami kopaju u pijesku na ženkinom teritoriju. U akvariju bi bilo poželjno držati samo jednu ribu te vrste..
Ribe Okidaèi jedu sve, pa bi bilo dobro da su u akvariju samo s ribama, ali ne manjim od njih samih. One jedu dagnje, cijele rakove i zemljane crve..

BALISTAPUS UNDULATUS (Undulate Triggerfish)     INFO
BALISTES VETULA (Queen triggerfish)      INFO
BALISTOIDES CONSPICULLUM (Clown Trigger)      INFO
MELICHTHYS RINGENS (Black-finned Triggerfish)        INFO
ODONUS NIGER (Black (somethimes blue) Triggerfish)      INFO
RHINECANTHUS ACULEATUS (Picasso Triggerfish)     INFO
NATRAG NA VRH


PLATACIDAE (Batfishes) - "Ribe Šišmiši"
Ova porodica je zakinuta u popularnosti, što je ustvari šteta, jer ne postoji jaèe prijateljski raspoloženija i atraktivnija riba od ove. Mogu se naæi u obalnim - ponekad slankastim - vodama i u  mangrovim moèvarama. Njihova najglavnija karakteristika ponašanja je ta, da se prave mrtvi kada bivaju napadnuti, ležajuæi na boku i glumeæi lišæe. Isto to rade kada se prvi put naðu u akvariju, izazivajuæi paniku svojih novih vlasnika. Ribe Šišmiši trebaju velik, dubok akvarij, jer narastu vrlo veliki u vrlo kratkom vremenu, a imaju i vrlo veliku leðnu i analnu peraju. Puno je bolje kupiti tu ribu dok je još mlada i mala..

PLATAX ORBICULARIS (Orbiculate Batfish)
PLATAX PINNATUS (Red-finned Batfish)      INFO
NATRAG NA VRH


POMACENTRIDAE (Damselfishes, Anemonefishes) - "Ribe Klaunovi"
Ovo je najpopularnija porodica.Damselfishes se obièno mogu naæi meðu koraljima, gdje èekaju da naiðe hrana zajedno sa strujom, i sakrivaju se u koralje svaki puta kada opasnost zaprijeti. Ovu ribu je teško držati u akvariju iz dva razloga.. Visoki nivoi amonija i nitrita koji popraæuje nezreli filter, uzrokuju stres kod ovih riba kao i bilokoje druge vrste. Drugi razlog, kako Damselfishes sazrijevaju, postaju stalno agresivne, uzrokujuæi probleme oko selekcije drugih vrsta za taj zajednièki akvarij. Polažu jaja na pre-pripremljenom mjestu, gdje mužjak èuva jajašca dok se ne izlegu. Anemonefishes (takoðer zvane Ribe Klauni radi svojih živih boja) - su poznate po svojem simbiotièkom udruženju sa morskim vlasuljama (Stoichactis). Veæina riba koje plivaju preblizu vlasuljama postanu paralizirane od strane žareæih èelija na pipcima vlasulje, ali anemonefish živi sretno u njenim pipcima, trežeæi sigurnost od predatora, a istovremeno, davajuæi vlasulji hranu za uzvrat. Vole jesti svu uobièajenu akvarijsku hranu kao i listiæe.

ABUDEFDUF CYANEUS (Blue Damselfish)      INFO
ABUDEFDUF OXYDON (Neon Damselfish)
ABUDEFDUF SAXATILIS (Sargeant Major)
AMPHIPRION CLARKII (Clark's Anemonefish)
AMPHIPRION FRENATUS (Tomato Clownfish)      INFO
AMPHIPRION OCELLARIS (Common Clownfish)      INFO
AMPHIPRION PERIDERAION (Pink Skunk Clownfish)
POMACENTRUS VIOLASCENS (Yellow-tailed Blue Damselfish)
NATRAG NA VRH


SCORPAENIDAE (Lionfishes) - "Ribe Lavovi"
U ovu veliku porodicu spadaju tzv. ribe Zmajevi, ribe Lavovi, ribe Škorpioni i ribe Purani, ali samo ribe Lavovi su od neke važnosti u akvaristici. Ova vrsta ribe ima vrlo dobro razvijene otrovne žlijezde (koje služe u obrani od veæih predatora) na vrhovima leðne peraje, i ubod može biti vrlo bolan. Osim što su ponekad agresivni predatori, ribe Lavovi su vrlo mirne životinje. Ipak, ako se dogodi kakva nesreæa dok radite po akvariju, ranu treba umoèiti u toliko vruæu vodu koliko ubodena žrtva može podnijeti. Ribe Lavovi su savršene za poèetnike jer su neobièno lagane za držanje i jako dugog vijeka življenja. Ništa što je manje od ribe Lava nebi trebalo biti u akvariju, jer ona može tovoriti èeljusti i progutati ribe koje se èak èine i prevelikima za nju. 
FEEDING: U divljini, ove životinje jedu živu hranu (tipa Guppije), stoga ako želite da vaša riba Lav jede smrznite ribice morate ju trenirati sami. Prvo, nastavite hranjenje sa živim ribicama, ali poènite mješati malo smrznute ribe sa živom. Mièite smrznutu ribu simo-tamo po akvariju tako da izgleda kao da je živa. S vremenom poveèavajte broj smrznute ribe,a smanjujte broj žive sve dok vaša riba ne poène jesti samo smrznutu ribu..

DENDROCHIRUS BRACHYPTERUS (Dwarf Lionfish)
PETROIS VOLITANS (Lionfish)  INFO
PETROIS ANTENNATA (Spot-finned Lionfish)
PETROIS RADIATA (White-finned Lionfish)
NATRAG NA VRH


POVRATAK NA PRETHODNU STRANICU