POMACENTRIDAE(Damselfishes, Anemonefishes) - tzv. "Ribe Klaunovi"
ABUDEFDUF CYANEUS (Blue Damselfish)
Ova vrsta je vrlo èesta na grebenima Filipina, Samoe i ostalih otoka na Zapadnom Pacifiku.

Porijeklo: Indo-Pacifk
Velièina u divljini:cca. 7,5 cm
Velièina u zatoèeništvu:cca. 5 cm
Hrana: Svi tipovi hrane
Tip akvarija: Društvena riba
Težina držanja za poèetnike od 1-10: 8
POVRATAK NA PRETHODNU STRANU


AMPHIPRION FRENATUS (Tomato Clownfish)
Što je starija, ova vrsta postaje agresivnija pa bi ju trebali zadnju dodati u akvarij, ali opet, dobar je izbor za poèetnike jer je jednostavna za držanje, nezahtjevna što se hrane tièe, i bit æe vrlo sretna i bez vlasulje.

Porijeklo: Pacifièki ocean - otoci prema zapadu
Velièina u divljini:cca. 9-12,5 cm
Velièina u zatoèeništvu: cca. 7,5 cm
Hrana: Svi tipovi hrane
Tip akvarija: Single speciment, safe with small fish
Težina držanja za poèetnike od 1-10:8
POVRATAK NA PRETHODNU STRANU


AMPHIPRION OCELLARIS (Common Clownfish)
Ova vrsta ne može opstati bez morske vlasulje ili bez partnera. Primjerci koji su sami u akvariju obièno i opstanu dugo, osobito kad su bez vlasulje. Treba je hraniti fino narezanom hranom: raèiæi, bloodworms i narezane dagnje. Jede i suhu i hranu u listiæima..
Svoja jajašca polažu u kamenju.

Porijeklo: Indo-Pacifik
Velièina u divljini:cca. 7,5 cm
Velièina u zatoèeništvu:cca. 5 cm
Hrana: Svi tipovi hrane
Tip akvarija: Društvena riba, sigurna s manjom ribom i beskièmenjacima
Težina držanja za poèetnike od 1-10: 7
Specialne potrebe:Morska vlasulja za skrivanje
POVRATAK NA PRETHODNU STRANU