SCORPAENIDAE (Lionfishes) - "Riba Lav"
PETROIS VOLITANS (Lionfish)
Ova vrsta je obièno crvena ili smeðkasta, s nekoliko crnih crta obrubljenim bijelim. Ponekad se èak može naæi i potpuno crno cijeli primjerak. Ne smije se držati sa manjom ribom i bezkièmenjacima.

Porijeklo: Indo-Pacifik, Crveno more
Velièina u divljini: 35 cm 
Velièina u zatoèeništvu: 17,5-20 cm 
Hrana: Predator (manja živa ili smrznuta riba, mesna hrana kao dagnje)
Tip akvarija: Društvena riba, ali samo ribe njene velièine 
Težina držanja za poèetnike od 1-10:
POVRATAK NA PRETHODNU STRANU