Bolesti morskih riba
MARINE VELVET / LYMPHOCYSTIS / RASPADANJE REPA / FUNGUS / GILL FLUKES / VIBRIOSIS / HEAD AND LATERAL LINE EROSION / BIJELE TOÈKE..... / .....VRSTE KOJE TREBA IZBJEGAVATI / SLATKOVODNE KUPKE
Marine velvet
Parazit koji uzrokuje ovu bolest poznat je pod imenom Oodinium ocellatum (ili sve èešæi naziv Amyloodinium ocellatum). Bolest se širi vrlo brzo, i ubrzo nastupa smrt. Jednom kad je dijagnosticirana, teško ju je izljeèiti. U ranijem stadiju riba na sebi ima jedva vidljive zlatne toèke, skoro kao da je posipana paprom. Te toèke predstavljaju mlade nezrele parazite, koji otpadnu sa tijela ribe kada sazriju. Svaki od njih se zatim podjeli u 250 dinospora, koje mogu preživjeti do nekoliko dana dok ne naðu novog domaæina. 

DIJAGNOZA: Inficirana riba jako teško diše i pliva uokolo sa perajama pitisnutim uz tijelo. Isto tako, trlja tijelom uz kamenje da se riješi te nelagode. Taj simptom se javlja i kod drugih bolesti ali svejedno treba paziti.
LIJEÈENJE: Slatkovodne kupke pomažu. Sam akvarij treba takoðer lijeèiti. Jedini efektivan naèin je lijeèenje bazirano na bakru (dostupno u pet-shopovima). Budite pažljivi pri lijeèenju, jer bakar je mrvicu manje otrovan za ribe, nego za parazite koje pokušavate ubiti. Kupite test za bakar, jer lijeèenje može potrajati, tako da stalno znate koncentraciju bakra u akvariju.
NATRAG NA VRH


Lymphocystis
Ovu bolest uzrokuje virus zvan Lymphocystis i širi se na usta tako da sprijeèava ribi normalno hranjenje.

DIJAGNOZA: U poèetnom stadiju, male, bijele kvržice - nalik na cvijetiæ karfiola - pojavljuju se na krajevima peraja i škrgi. Kako napreduje, širi se na usta i ostale djelove tijela.
LIJEÈENJE: Zato što je Lymphocystis virus, nema poznatog lijeka. Riba bi trebala živjeti u boljim uvijetima. Dodavajuæi vitamine u hranu isto pomaže. Podizanje temperature, da bi se ubrzao ribin imuni sustav takoðer pomaže. Ustvari jedino što se može napaviti je da se odrežu inficirani djelovi peraje i da ribu kupamo u antiseptièkoj kupki. Postoje dokazi da ako u akvariju postoji Labroides dimidiatus (Usnaèa èistaè  <---riba) smanjuje se moguænost pojave te bolesti.
NATRAG NA VRH


Raspadanje repa
Ovo uzrokuje bakterija Aeronomas, Pseudomonas i Vibrio. One su uvijek prisutne u morskom akvariju, ali ribe su imune na njih. Jedino kada se uvjeti u akvariju pogoršaju, ova bakterija napada, ribama se raspadaju peraje i to je siguran znak da je kvaliteta vode loša.

DIJAGNOZA: Peraje postaju ošteæene, i ako se odmah ne lijeèi, nastupa erozija do samog korjena peraja. U par loših sluèajeva, èak se dogodi da erodira i ribino tjelo oko peraja.
LIJEÈENJE: Odmah poboljšajte kvalitetu vode. Ako imate bolnièki akvarij (akvarij za bolesne ribe), prebacite ribu u njega i lijeèite je sa Furanace (onaj koji sadrži Zeleni malahit ili Acriflavin) u kolièini od 3.8mg na 4.5 litara (10gal). Lijeèite tako pet dana, a onda promjenite 50% vode. U meðuvremenu, poveæajte kvalitetu vode u glavnom akvariju na normalu.
NATRAG NA VRH


Fungus (Gljivica)
Do ovoga dolazi kada je riba ošteæena na neki naèin. Fungus je uzrok slabih uvijeta okoline, što se mora popraviti u najkraæem roku.

DIJAGNOZA: Pamuliki èuperci na ranama su karakteristièni za ovu gljiviènu infekciju.
LIJEÈENJE: Prvo treba poboljšati uvijete življenja u akvariju. Filter treba temeljito oèistiti i promjeniti 50% vode. Filtracija preko aktivnog ugljena je takoðer dobra ideja.
NATRAG NA VRH


Gill flukes
To su mikroskopski crviæi vrste Neobenedenia i množe se jako brzo.

DIJAGNOZA: Ubrzano disanje, gubitak apetita. Taj simptom se javlja i kod drugih bolesti ali svejedno treba paziti. Škrge postaju roze i sivo-bijele, a ne kao kod zdravih riba - crvene. Odrasli crviæi se mogu vidjeti golim okom.
LIJEÈENJE: Ribu treba kupati u slatkovodnoj kupki i Plavom Metilenu ili Praziquantelu. Kupke treba ponavljati da bi se ubili crviæi koji su se u meðuvremenu izlegli.
NATRAG NA VRH


Vibriosis
Bakterijalna infekcija uzrokovana Vibrio anguillarum. Još jedan indikator loših uvijeta.

DIJAGNOZA: Gubitak apetita i boje. Popraèeno erozijom peraja, i zatim velikim otvorenim èirevima na bokovima, te crvenilom kod crijevnog otvora. U tom stadiju, životinja je veæ blizu smrti.
LIJEÈENJE: Ova se bolest lijeèi sto kao i Raspadanje repa, makar ju je teže izljeèiti i duže se zadržava. 
NATRAG NA VRH


Head and lateral line erosion (HLLE)
Još jedna bolest uzokovana lošim uvijetima, ali može biti i znak loše prehrane.

DIJAGNOZA: Ribe koje boluju od tzv. HLLE, imaju rupice po glavi i boènim stranama. Napredak bolesti je spor, a riba ne izgleda uzrujano. Ako se to ne primjeti na vrijeme, riba može umrijeti.
LIJEÈENJE: Prvo treba poboljšati uvijete življenja u akvariju. Vitamini i zelenje u hrani pomaže.
NATRAG NA VRH


Bijele toèke
Poznato kao Cryptocaryon, uzrokovano parazitskim protozoanom - Cryptocaryon irritans. Kao Marine velvet, i Bijele toèke imaju komplicirani životni vijek, sa stadijima na i odvojeno od domaæina. Iz tog razloga lijeèenje je slièno.

DIJAGNOZA: Toèke su velièine glave od igle, i lako ih je primjetiti. Ako se ti simptomi zanemare, ribine oèi postaju maglovite i pojavljuju se ozljede na perajama. Te ozljede mogu biti uzrok sekundarne bakterijske infekcije.
LIJEÈENJE: Iako parazit ima stadije na i odvojeno od domaæina, u oba stadija odgovaraju na lijekove. Lijeèi se kao Marine velvet
NATRAG NA VRH


Vrste koje treba izbjegavati
Sljedeæe vrste riba bi trebalo izbjegavati radi njihovih specijalnih potreba u hranjenju, radi oèuvanja vrste (zaštiæenost) i ostalih razloga. 
Acoliscus strigatus (Razorfish)
Apolemichthys arcuatus (Bandit Angelfish)
Centropyge multifasciatus (Multi-barred Angelfish)
Chaetodon larvatus (Redheaded Butterflyfish)
Chaetodon Meyeri (Meyers Butterflyfish)
Chaetodon ornatissimus (Ornate Butterflyfish)
Chaetodon trifascialis (Chevron Butterflyfish)
Chaetodon trifasciatus (Rainbow Butterflyfish)
Dunkerrocampus dactyliophorus (Banded Piperfish)
Zanclus canescens (Moorish Idol)
NATRAG NA VRH
Freshwater baths
Slatkovodne kupke su vrlo uèinkovite jer daju patogenima moæan osmotièki šok: paraziti uzimaju vodu toliko brzo da eksplodiraju. S druge strane, to je takoðer i velik stres za ribu. To treba raditi sa velikom opreznošæu i kada akvarist može promatrati ribu bez smetanja. 
Da bi napravili slatkovodnu kupku, potrebno je: napuniti jedan akvarij sa 4 litara (14-pint) sviježe vode iz pipe. Voda mora biti iste temperature i pH kao u glavnom akvariju. Bilo bi najbolje da se voda iskuha i ostavi da se ohladi tako da se odstrani klor iz nje. Da bi dobili isti pH, dodajte jednu èajnu žlicu punu soda-bikarbonata. Kada je sve spremno, dodajte 1 litru (2 pints) morske vode iz glavnog akvarija. Da bi lijeèili ribu, ulovite je i stavite u kupku što nježnije možete. Riba æe vjerojatno ležati na boku jedno vrijeme, ali nebi trebala pokazivati nikakve druge znakove stresa. Ako se ti ipak dogodi, treba je odmah vratiti u morsku vodu. Slatkovodna kupka ne bi trebala trajati duže od 10 minuta, ali se smije ponoviti drugi dan.
NATRAG NA VRH
POVRATAK NA PRETHODNU STRANICU