B o s a n s k i  N o v i

 

slike

 

Ove stranice posveĉujem djetinjstvu ...

... i svim starim Novljanima.

Fotografija iz 1930. godine prikazuje trgovinu Saliha i Ibrahima Muftiĉa. Trgovina se nalazila u glavnoj ulici,
popularnom Korzu. Od 1945. do 1992. ta se ulica zvala Titova, a trgovina je bila poznata pod imenom "Non-Stop".
Salih i Ibrahim Muftiĉ su unuci Saliha Muftiĉa Novljanina, prvog Muftiĉa u Bosanskom Novom koji je doselio iz Sarajeva oko 1860. godine