Jedrenje je jedan od najatraktivnijih sportova na moru. Brojne regate održavaju se po cijelom Jadranu osobito u proljeće i jesen. Ovdje je prikazana Uskrsna regata u šibenskom arhipelagu ispred Vodica i otoka Prvića.
 MENU GALLERIES BACK NEXT...

"Regata na štap" se plovi između dva ploveća znaka. U ovom slučaju međusobna udaljenost 2 nm.
<<----

"Navigacijska regata" se plovi po zadanoj ruti. U ovom slučaju cca 30 nm među otocima kroz šibenski arhipelag.

---->>
 MENU GALLERIES BACK NEXT...

Foton2Pixel